Dobrodošli v projektu DISEMEX!                                                                Ogled v brskalniku

ZAKAJ smo začeli DISEMEX?

Eden od deklariranih ciljev politike Evropske unije, ki ustreza listini o temeljnih pravicah EU in Pogodbi o delovanju EU, je izboljšati družbeni in ekonomski položaj invalidov, popraviti položaj njihove izključitve s trga dela in zagotoviti njihovo pravico do samodoločenega sodelovanja v družbenem življenju, kar odraža koncept vključenosti.

Naš projekt: DISEMEX– strokovnjak za zaposlovanje invalidov

Po začetku septembra 2018 je cilj projekta DISEMEX analizirati primere najboljše prakse vključevanja invalidov na odprtem trgu dela in jih strukturno primerjati, pri čemer je treba razmisliti o zaposlovanju invalidov kot najpomembnejšega dejavnika njihove socialne integracije. Na tej podlagi je treba razviti dolgoročne smernice o prilagodljivosti in prenosljivosti za druge države in tematska področja.

V okviru projekta so člani iz devetih organizacij v 8 državah EU (Bolgarija, Nemčija, Italija, Poljska, Romunija, Slovenija, Združeno kraljestvo) in Turčija preučili modele zaposlovanja za ljudi z različnimi invalidnostmi v svojih državah,  partnericah in izbrali najboljšo prakso primere, da bi našli možne inovativne rešitve za višjo stopnjo polnega strokovnega vključevanja prizadetih oseb na redni trg dela. Rezultati se bodo spodbujali na lokalni, regionalni in nacionalni ravni kot pozitivni primer, spodbudni gospodarski, politični in socialni akterji za posodobitev obstoječih modelov zaposlovanja, zagotavljanje večje raznolikosti in boljših kakovostnih zaposlitvenih možnosti v enakopravnem položaju, kot je določeno v členu 27 konvencije o pravicah invalidov (CRPD).

V okviru projekta so partnerji razvili vprašalnik, ki so ga izpolnila številna komercialna podjetja in socialna podjetja in kateri bi moral pomagati pri iskanju končne ocene najboljših praks v okviru posebnih gospodarskih in socialnih pogojev posamezne države ali regije. Nekateri od teh izbranih primerov  so bili nato predstavljeni partnerjem tekom 9 mednarodnih projektnih srečanj v vsaki partnerski  državi. Nekatere ugotovitve in primeri so bili podrobneje predstavljeni na  Disemex+East mednarodni konferenci septembra 2019 v Dusseldorfu.

Sodelujte v naši raziskavi

DISEMEX + EAST

Julija 2019 je INTAMT začel nov mednarodni projekt DISEMEX + EAST za spodbujanje strokovnega vključevanja invalidov na splošni trg dela. Beseda vzhod v naslovu označuje geografsko lokacijo projekta. Naši projektni partnerji prihajajo iz Rusije in držav, ki sodelujejo v vzhodnem partnerskem programu EU – Belorusija, Gruzija, Moldavija in Ukrajina. Vrhunec programskih vsebin je bila mednarodna konferenca "Skupaj za inkluzijo", ki je potekala 19. septembra v kongresnem centru razstavnega centra Düsseldorf (CCD Süd).

O konferenci (angleško)

Del teh zgodb so bodisi posneli partnerji ali pridobili že obstoječe video materiale, ki opisujejo primer, da bi prikazali primere vizualno.   

Veseli smo, da imajo priložnost deliti te zgodbe z vami z močno željo, da zagotavljajo nove ideje, navdihe in upanja!

NEMČIJA

Med začetnim srečanjem smo si ogledali prvo najboljšo prakso, ProjektRouter iz Köln, specializirano za zagotavljanje zaposljivih priložnosti za ljudi z duševno prizadetostjo. Predstavitev partnerjem, je podala ena od ustanovnih članov IST, Monika Labruier.

Od 2003 ProjektRouter e.V. razvija in izvaja nove individualno usmerjene oblike zaposlovanja za invalide. Glavna ideologija za istimi dejavnostmi je, da omejitve, povezane z invalidnostjo, in potrebe po osebni podpori ne bi smele biti več merila za izključitev. ProjektRouter je prepričan, da lahko veliko ljudi s posebnimi potrebami najdejo svoje mesto v normalnem delovnem življenju.

Oseba sam kot tudi družba, ki zaposluje, po potrebi prejme kvalifikacijo po meri in trajnostno podporo. Kot ponudnik storitev vključevanja, ProjektRouter že podpira več kot 280 invalidov in več kot 65 podjetij pri razvoju in izvajanju prilagojenih strokovnih poti. Ker je 2005 ProjektRouter je bilo zagotavljanje delavnice za invalide kot izvajalec poklicnega usposabljanja in jih zaposlujejo kot podjetje vključevanja, ki ustvarja široko raznolika in ozaveščanja na podlagi ponudbe iz enega vira. Z vrsto ponudbe mogoče iz tega, ProjektRouter poravna v podjetjih, ki želijo vključiti in gradi prilagojene, individualno usmerjene kvalifikacije in podporo za invalide z notranjim pogledom.

Moto organizacije, "Osebe, ki se srečujejo z invalidnostjo se učijo in delajo, kjer se vsi drugi tudi učijo in delajo - v družbah na splošnem trga dela", popolnoma odraža stališča konzorcija.

Yuri Nikitin, Coordinator and the managing director of INTAMT

Miselnost je najpomembnejša

Intervju s protagonistom naše naslednje zgodbe o uspehu je bil predstavljen med projektnim sestankom v Düsseldorfu septembra 2019. Lina Maria Kotschedoff obdrži le pet odstotkov njenega vida in vidi svet kot skozi brušeno steklo. To ji ne bi moglo preprečiti, da bi začela kariero kot vodja Skupnosti in zagona, na tej točki dela v Stadtwerke Düsseldorf, ki usmerja in se posvetuje s Start-up skupnostjo. Od začetka 2020 Lina Maria je postala neodvisna samozaposlena svetovalka. Njena strategija za uspeh je v tem, da se pregledno in odkrito ukvarja z njeno invalidnostjo, slabostmi in jakostmi ter to sporoči delovnemu okolju. Čeprav ima vso tehnično podporo, ki jo lahko dobi, pravi, da je najpomembnejša stvar za vključitev ni tehnična oprema, temveč duh korporacijske kulture.

ITALIJA

Zahvaljujoč zakonodaji, namenjeni podpori socialnim zadrugam, uvedenim leta 1991, je postalo mogoče ustanoviti podjetja za zaposlovanje invalidov. Socialno zadrugo "Il Girasole" iz majhnega mesta Castelbuono na Siciliji, je predstavil lokalni socialni delavec Tommaso Marino, ki je uvedel koncept socialnega upravljanja, ki posreduje različne strokovne kompetence za lokalne ljudi z invalidnosti od 15 let, kar med drugim privede do ustanovitev dveh restavracij, kjer ljudje z motnjami v duševnem razvoju dobijo priložnost, da dobijo zaposlitev. Tretja restavracija bo odprta junija letos in bo vključevala dostavo obrokov, ki jih izvajajo tudi zaposleni s posebnimi potrebami. Restavracija, kjer ima 8 invalidov delo, je predstavljal lastnik in dva zaposlena. Oba sta povedala, kako srečni so, da delajo v restavraciji in kako imajo radi svoje delo. Restavracija sama deluje kot navaden posel, ki nima posebnih javnih subvencij in katerih trajnost temelji zgolj na motivaciji in naporu vpletenih ljudi ter lokalnih in regionalnih Skupnosti, saj podpira restavracijo kot izjemno družbeno pobudo.

Kljubovanje stereotipom

"Obožujem to delo!" Antonio La Porta, 21, natakar na Un posto Tranquillo

Obstajajo zelo razširjeni predsodki, da so invalidi, zlasti tisti z pomanjkanjem v duševnem razvoju, da jim manjka namen, koncentracija, vztrajnost in zmožnost opravljanja samostojnega dela, kakor tudi komunikacijske spretnosti in da družba ni pripravljena raznolikosti na nekaterih področjih delovnega življenja. Italijanska hrana je legendarna, ampak delo v gastronomiji pomeni stalen stres, stalno interakcijo z ljudmi, pridobivanje zaupanja strank znova in znova. Sprejetje ima ključno vlogo v tem poslu. Naš naslednji primer dobre prakse kaže, da je je zelo dobro mogoče doseči sprejem in uspeh na tem področju. Prav tako je približno kako obraz-v-obraz interakcije spremenijo razmišljanje. "Trajalo je nekaj časa, da se prilagodijo drug drugemu, potem pa je postalo naravno in čudovito" - pravi Chef v restavraciji Giuseppe Pinzino, govori o usposabljanju; vendar gre za vključitev kot celoto kot Tudi. In to je vredno početje, samo da bi slišali od posebnih zaposlenih na koncu: "ljubim to delo" in "drago življenje, ljubim te".

TURČIJA

Ko ovire izginejo

Naš naslednji primer nas popelje v Izmir in nam pokaže impresivno kariero mladega inženirja iz tekstila. Niyazi Kocak je HR Manager, ki ga Hugo Boss tekstilna industrija Izmir. Začel je kot pripravnik, diplomiral iz tekstilnega inženiringa in delal na vseh področjih podjetja od proizvodne linije do pisarne, kljub temu, da je zaradi poškodbe vezan na invalidski voziček. "Imel sem veliko ovir zunaj, vendar težav zaradi dostopnosti tukaj na HUGO BOSS nikoli", pravi. Njegov moto je: sprejeti invalide, naj postanejo del skupnosti, jim dati prostor za razvoj njihovega potenciala, jim zaupati opravljanje dela, jim dati čas, vzdrževati, kar ste dosegli, delaš vse za vsakogar. Kljub njegovi omejeni mobilnosti, Niyazi Koçak je zrasel iz pripravnika do višjega vodstva HR.

HUGO BOSS tekstilna industrija Izmir je bila nagrajena s strani Nacionalna agencija za zaposlovanje za visoko število invalidnih oseb. Prav tako se zavzema za sodelovanje z nevladnimi organizacijami z lokalnimi in regionalnimi oblastmi, spodbujanje zaposljivosti invalidov, ustvarjanje prostorov brez ovir – v vseh obzirih – za invalidne delavce, da delujejo in napredujejo ravno tako, kot so. Trenutno 117 od skoraj 15.000 zaposlenih po vsem svetu imajo posebne potrebe. Nihče tukaj naredi razlik ali je invalid ali ne, so samo lepo skupaj, pravi Niyazi Kocak.

DISEMEX projektni partnerji:

Koordinator: International Aсademy of Management and Technology (INTAMT, Nemčija)

Mednarodna akademija za upravljanje in tehnologijo (INTAMT) je neprofitno združenje, ki je bilo dejavno od 2005 na področju mednarodnega prenosa znanja in izmenjave izkušenj ter razvoja in izvajanja stalnih usposabljanja in programov izobraževanja odraslih.

Naš temeljni produkt je v povpraševanju usmerjeno združevanje znanja in izkušenj na različnih področjih izobraževanja, raziskav, tehnologije, javne uprave ter sodobnega poslovanja in vodenja procesov. S tem se osredotočamo na organizacijske in tehnične medsektorske inovacije.

Pojdi do INTAMT

Bolgarska razvojna agencija (Bolgarija)

Bolgarska razvojna agencija (BDA) je nepridobitno združenje dejavnosti za javne ugodnosti, s sedežem v Sofiji, Bolgarija. Namen pridružitve je prispevati k regionalnemu razvoju ter spodbujati demokratične in integracijske procese v okviru družbe znanja s pripravo, lokalizacijo in prenosom inovativnih izobraževalnih in izobraževalnih produktov, gradiv in metodologij; analizo, prenos in razširjanje najboljših praks; vzpostavitev in promocija centrov odličnosti, ustanavljanja in popularizacije mrež PIU; digitalnih znanj in spretnosti ter digitalnega odtisa za mlade in odrasle.

Pojdi do BDA

Centro Internazionale per La Dell ' educazione  E lo  sviluppo  Associazione (CEIPES, Italija)

CEIPES je neprofitna Evropska organizacija s podružnicami v več kot 8 evropskih državah. Glavni namen CEIPES je spodbujati izobraževanje in razvoj mladih in odraslih z dejavnostmi na področju izobraževanja, usposabljanja, kulture, nenasilja, medkulturnosti, solidarnosti, človekovih pravic, aktivnega državljanstva, mednarodnega sodelovanja in spodbujati storitve, s čimer prispevajo k človeški in civilni rasti na individualni, skupnostni in svetovni ravni, ki se zgleduje po načelih in vrednotah miru in nenasilja, enakosti v raznolikosti, človekovih pravicah, demokraciji in dejavni udeležbi, spoštovanju komunikacijo, solidarnost, socialno vključenost, spoštovanje, strpnost in medkulturnost.

Pojdi do CEIPES

36,6 CC (Poljska)

36,6 CC (s sedežem v Lodžu, Poljska) je krovna ustanova, ki zbira strokovnjake iz številnih področij, ki ustanavljajo interdisciplinarno strokovno cono za lokalni razvoj z izmenjavo mednarodnih izkušenj. Njihov moto: 36,6 je idealna temperatura človeškega telesa, signalizacija, da ste zdravi. 36,6 kompetenčni center je namenjen vsakemu posamezniku, da doseže takšno jamstvo za zdravo družbo in ravnovesje med delom, pri čemer si  prizadeva zagotoviti kakovost življenja na štirih ravneh: zaposlovanje, izobraževanje, zabava/zasebno sfero in okolje/ekološka ozaveščenost.

Pojdi do 36,6 CC (PL)

Asociatia Centrul  Evropski pentru  integrare  Socioprofesionala (ACTA, Romunija)

Evropski center za socialno-poklicno integracijo ACTA (zmožnost poklicnega usposabljanja) spodbuja izobraževalne dejavnosti, strokovne in družbene veščine ter razvoj socialnih spretnosti mladih in odraslih, da se lahko prilagodijo in vključijo učinkovito v dinamični družbi. Z namenom dati enake možnosti socialnemu vključevanju za najbolj prikrajšane skupine ljudi, tiste s posebnimi izobraževalnimi potrebami, socialnimi težavami in tistimi z visokim tveganjem socialne izključenosti, center ACTA organizira dejavnosti in nudi podporo za otroke in mlade invalide in njihove družine, prav tako pa ima pomembno vlogo pri širjenju sodelovanja med šolami in nevladnimi organizacijami na ravni skupnosti.

Pojdi do ACTA

OZARA storitveno in invalidsko podjetje d.o.o. (Slovenija)

OZARA d.o.o. je storitveno in invalidsko podjetje. Ima status malega – srednje velikega podjetja. Poslanstvo je usposabljanje, zaposlovanje, poklicna rehabilitacija in socialna vključenost invalidov (brezposelne osebe s posebnimi potrebami, težko zaposljivih osebe, ki imajo omejitve in ovire v zvezi z zaposlovanjem in   možnostmi vključevanja na trg dela zaradi bolezni, poškodb ali funkcionalnih omejitev). Naše strokovne ekipe sestavljajo različni profili strokovnjakov (psiholog, sociolog, delovni terapevt, tehnolog, poklicni delavci, mentorji, menedžerji, finančni menedžerji, projektni menedžerji, usposobljeni delavci itd.).

Pojdi do OZARA

Izmir Governorship – urad EU za zunanje odnose (Turčija)

Izmir guvernerstvo predstavlja osrednjo vlado na pokrajinski ravni. To je najvišji javni organ v provinci in ima veliko strukturo, ki usklajuje vse dejavnosti v Izmir, tretje največje mesto v Turčiji s populacijo 4.000.000. Obseg dejavnosti vključuje izobraževanje, varnost, okolje, javna dela, kulturo, socialne storitve, zdravje, vključevanje prikrajšanih v družbo, dejavnosti, povezane z EU, itd.

V Izmir guvernerstvu je 256 zaposlenih. Obstaja več podenot in urad za Evropsko unijo in zunanje odnose je eden od njih. Center ima dejavno vlogo pri razširjanju, izkoriščanju, vrednotenju in izvajanju delov projektov v provinci Izmir. Urad ima obsežne izkušnje pri razvoju partnerstev in lahko podpira in spodbuja izvajanje evropske politične agende za rast, delovna mesta, enakost in socialno vključenost na lokalni, nacionalni in evropski ravni.

Pojdi do Izmir Governorship

Engelsiz Toplum olusturma dernegi (ETOD, Turčija)

V soseščini, kjer delamo, večino družin živi pod splošnimi standardi naše države v smislu izobraževanja in bruto domačega proizvoda na prebivalca, naš cilj je opozoriti na duševno bolne in telesno prizadete otroke in ozaveščanje med skupnostjo v kateri živimo. Za tiste ljudi, ki nimajo državljanskih pravic, zlasti matere, si prizadevamo povečati ozaveščenost; odnosi med materjo in otroki, mati in oče, odnosi z ženo in možem, odnosi med materjo in šolami, odnosi med materjo in skupnostjo, odnosi med materjo in sosedstvom, odnosi med materjo in javnostjo, odnosi z materjo in civilnimi pravicami, ter pripravljajo seminarje z udeleženci svetovalnega odbora v javnih šolah.

Pojdi do ETOD

36,6 CC (Združeno kraljestvo)

36,6 CC (Škotska) s sedežem v 2015 je franšiza visoko uspešnega Poljskega podjetja 36,6 CC (s sedežem v Lodžu, Poljska). Ta nova in dinamična organizacija je bila razvita za povečanje Evropske dejavnosti in razširitev programa dostave na Škotsko organizacije za zaposlovanje. Škotska podružnica nadalje razvija nadaljevanje dela EU s sprejetjem podobnega pristopa z delom z različnimi  organizacijami in deluje kot krovna družba. Ta neodvisna Škotska družba modelira in dopolnjuje dejavnosti 36,6 CC na Poljskem in zrcaljenje teh dejavnosti na Škotskem skupaj s povečanjem dostave metodologij usposabljanja.

Pojdi do 36,6 CC (UK)

Spremljajte nas na družbenih omrežjih

Facebook Youtube
Spremenite način naročanja na novice    |    Ogled v brskalniku

Projekt DISEMEX je sofinanciran v okviru programa Erasmus +:
Sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks

Za vse dodatne informacije se obrnite na najbližjega partnerja projekta ali obiščite
našo spletno stran: www.disemex.eu

Poslano s strani partnerskega konzorcija  DISEMEX. Če želite onemogočiti prejemanje prihodnjih e-poštnih sporočil,
spremenite način prejemanja novic tukaj(C) INTAMT A verification of the given e-mail address is necessary and you have to agree to receive the newsletter. Additional data is not collected or is voluntary. The data will be used exclusively for sending the newsletter. The data provided when registering for the newsletter will be processed exclusively on the basis of your consent (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO). A revocation of your already given consent is possible at any time. To revoke your consent, simply send us an informal e-mail or unsubscribe using the "Unsubscribe" link in the newsletter. The legality of the data processing operations already carried out remains unaffected by the revocation.