DISEMEX Projesine hoşgeldiniz!                                                            Tarayıcıda görüntüleyin

DISEMEX'i Neden başlattık?

Avrupa Birliği'nin AB Temel Haklar Şartı'na ve AB'nin İşleyişine İlişkin Antlaşma'ya karşılık gelen politikasının beyan edilen amaçlarından biri, engellilerin iş piyasasından dışlanmalarının önüne geçilerek içerme kavramına da yansıyan toplumsal hayata kendi kararları doğrultusunda katılımlarını sağlayarak sosyal ve ekonomik durumlarının iyileştirilerilmesidir.

Projemiz: DISEMEX - Engelli İstihdamı Uzmanlığı

Eylül 2018'de başlamış olan DISEMEX projesi, engellilerin istihdamını sosyal entegrasyonlarının en önemli faktörü olarak kabul ederek, engellilerin serbest işgücü piyasasına dahil edilmesine ilişkin iyi uygulama örneklerini analiz etmeyi ve yapısal olarak karşılaştırmayı amaçlamaktadır. Bu temelde, diğer ülkelere ve tematik alanlara uyum ve iyi uygulamaların aktarımına ilişkin uzun vadeli kılavuzlar geliştirilecektir.

Proje kapsamında, 8 AB Ülkesi’nden 9 kuruluş (AB üyesi ülkeler - Bulgaristan, Almanya, İtalya, Polonya, Romanya, Slovenya, İngiltere ve AB adayı ülke- Türkiye), ülkelerinde, farklı engel guruplarından kişilerin istihdam modellerini incelemiş, işgücü piyasasına entegrasyonununda olası yenilikçi çözümler bulmak için iyi uygulama örnekleri belirlemiştir. Sonuçlar, Engelli Hakları Sözleşmesi'nin (CRPD) 27. maddesinde belirtildiği üzere eşit temelde ve daha kaliteli istihdam fırsatları sunarak; yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde ekonomik, politik ve sosyal aktörleri, mevcut istihdam modellerini güncellemeye teşvik ederek, olumlu örnekler olarak yaygınlaştırılacaktır.

Proje süresince ortaklar, bir dizi ticari işletme ve sosyal şirkete yönelik ve belirli ülke veya bölgede, belli ekonomik ve sosyal koşullar altında iyi uygulamaların değerlendirilmesine yardımcı olacak bir anket geliştirmiştir. Seçilen bu örneklerden bazıları daha sonra her bir ortağın ülkesinde yapılan 9 adet uluslararası proje toplantısı sırasında ortaklara sunulmuştur.  Aynı zamanda, örneklerden ve bulgulardan bir kaçı, Eylül 2019'da Düsseldorf'ta düzenlenen DISEMEX + Éast uluslararası konferansında da sunulmuştur.

Anketimizde yer alın

DISEMEX + EAST

INTAMT, Temmuz 2019’da engellilerin genel işgücü piyasasına uyumunu sağlamak için yeni bir uluslararası proje başlatmıştır. Proje başlığındaki “EAST” kelimesi coğrafi lokasyon olarak doğuyu ifade etmektedir. Proje ortakları Rusya ve AB Doğu Ortaklığı Programı ülkeleri – Belarus, Gürcistan, Moldova, ve Ukrayna’dan oluşmaktadır.  Projenin öne çıkan etkinliği “Uyum için birlikte” Konferansı, 19 Eylül 2019’da Düsseldorf Sergi Merkezi -  Konferans Merkezi’nde düzenlenmiştir (CCD Süd).

Konferans hakkında (engl) ...

Bu öykülerin bir kısmı ortaklar tarafından filme alınmış veya örnekleri görsel olarak sunmak için vakayı açıklayan mevcut video materyalleri kullanılmıştır.  

Bu öyküleri yeni fikirler, ilhamlar ve umutlar sunma konusunda duyduğumuz güçlü arzuyla sizlerle paylaşma fırsatı bulduğumuz için mutluyuz!

ALMANYA

Projenin ilk iyi uygulama örneği, ALMANYA’da düzenlenen başlangıç toplantısı sırasında, zihinsel engelli kişilere istihdam olanakları sağlama konusunda uzmanlaşmış, Köln'de bulunan ProjektRouter kurucu üyelerinden Monika Labruier tarafından ortaklara sunulmuştur.

2003'ten beri ProjektRouter e.V. engelli insanlar için yeni bireysel istihdam biçimleri geliştirmekte ve uygulamaktadır. Faaliyetlerinin ardındaki temel ideoloji, engellilikle ilgili kısıtlamaların ve kişisel destek ihtiyaçlarının artık dışlama kriteri olmaması gerektiğidir. ProjektRouter, birçok engelli kişinin gündelik çalışma hayatında yer alabileceğine  inanmaktadır.

Kişinin kendisi ve işveren şirket, gerektiğinde özel olarak uygun bir nitelik ve sürdürülebilir bir destek almaktadır. Dahil etmeye yönelik hizmet sağlayıcı ProjektRouter, kişiye özel profesyonel yolların geliştirilmesi ve uygulanmasında 280'den fazla engelli bireyi ve 65'den fazla şirketi desteklemektedir. 2005 yılından bu yana ProjektRouter, engelli kişilere mesleki eğitim sağlayıcısı olarak çalıştaylar düzenlemekte, bunları bir katılım şirketi olarak istihdam etmekte ve tek bir kaynaktan geniş çapta çeşitlendirilmiş ve ulaşılabilir bir teklif sunmaktadır. Olası teklifler doğrultusunda ProjektRouter, engelli istihdam etmek isteyen şirketlere yönelik kişiye özel dizayn edilmiş yeterlik ve destek programları uygulamaktadır. 

Kuruluşun Genel işgücü piyasası şirketlerinde engelliler, öğrenen ve çalışan diğer insanlar gibi öğrenebilir ve çalışabilir” sloganı, konsorsiyumun görüşlerini mükemmel bir şekilde yansıtmaktadır.

 

Yuri Nikitin, Coordinator and the managing director of INTAMT

Zihniyet önemlidir

Bir sonraki başarı öyküsünün baş kahramanı ile gerçekleştirilen röportaj, Eylül 2019'da Düsseldorf'ta düzenlenen proje toplantısında, sunuldu. Öykünün kahramanı Lina Maria Kotschedoff, görme duyusunun sadece %25’ini kulanabilmekte ve dünyayı buzlu bir camdan görmektedir. Bu durumu, onun bir toplum ve Start-up yöneticisi olarak kariyerine başlamasını engelleyemedi ve Stadtwerke Düsseldorf'ta çalıştı, start-up topluluğuna rehberlik etti ve danışmanlık yaptı. 2020'nin başından beri Lina Maria bağımsız bir serbest meslek danışmanı olarak kariyerini sürdürüyor. Lina Maria’nın başarı stratejisi, engelliliğinin, dezavantaj ve avantajlarını, şeffaf ve açık bir şekilde ortaya koymak ve bunu çalışma hayatı ile ilişkilendirmek olmuştur. İhtiyaç duyduğu tüm teknik desteğe sahip olmasına rağmen, engelileri iş hayatına dahil etmede ki en önemli unsurun, şirket kültürü ve ruhu olduğunu belirtmektedir.

İTALYA

1991'de tanıtılan sosyal kooperatifleri desteklemeyi amaçlayan mevzuat sayesinde engelli kişileri istihdam etmek için iş kurmak mümkün hale gelmiştir. Sicilya'daki küçük Castelbuono kasabasından Sosyal Kooperatif “Il Girasole”da, 15 yıldan beri engelliler için çeşitli mesleki yeterliliklere aracılık eden sosyal yönetim kavramını tanıtan yerel faaliyetler sosyal çalışmacı Tommaso Marino tarafından sunulmaktadır. Tommaso Marino 15 yıldan beri engelli yerel halk için çeşitli mesleki yeterliliklere aracılık eden sosyal yönetim kavramını tanıtan, zihinsel engelli insanların istihdam fırsatı bulduğu iki restoranın kurulmasını sağlayan kişidir. Bu yıl Haziran ayında açılacak olan 3. restoran, engelli çalışanlar tarafından yapılan yemek dağıtımını da içerecektir. 8 engelli kişinin çalıştığı restoran, sahibi ve iki çalışan tarafından temsil edilmiştir. Her ikisi de, restoranda çalışmaktan ne kadar mutlu olduklarını ve işlerini nasıl sevdiklerini söylemiştir. Restoran, özel bir kamu sübvansiyonu olmayan ve sürdürülebilirliği sadece yerel halk ve toplumun motivasyonuna ve çabalarına dayanan, olağanüstü bir sosyal girişim olarak desteklenen sıradan bir iş olarak faaliyet göstermektedir.

Basmakalıplara Meydan Okumak

“Bu işi seviyorum!” Antonio La Porta, 21, postane tranquillo'da garson

Toplumda, engelli insanların, özellikle de zihinsel engellerin, amaç sahibi olma, odaklanma, özerk çalışma, esneklik, iletişim becerileri ve çalışma hayatının gerektirdiği çok yönlülük gibi yeteneklere sahip olmadığı yönünde bir algı vardır.  İtalyan yemekleri efsanedir, ancak gastronomi alanında çalışmak, sürekli bir stres, müşterinin güvenini tekrar tekrar kazanmayı gerektiren sürekli bir etkileşim anlamına gelir. Kabullenmek, bu işte temel bir rol oynamaktadır. Bir sonraki iyi uygulama örneğimiz, bu alanda kabul görmenin ve başarı elde etmenin mümkün olduğunu göstermektedir. Bu, aynı zamanda karşılıklı etkileşimin zihinleri nasıl değiştirdiği ile ilgilidir. “Birbirimize uyum sağlamak biraz zaman aldı, ama sonra doğal ve harika bir ortam oluştu” - diyor eğitimin şefi Giuseppe Pinzino. Pinzino, aynı zamanda, eğitimin anlamının, uyumu sağlamaktan geçtiğini vurgulamış ve sonuç olarak özel çalışanları anlamak için bunu yapmaya değer:“ Bu işi seviyorum” ve “Sevgili hayat, seni seviyorum” diye eklemiştir.

TÜRKİYE

Engeller ortadan kaltığında

Bir sonraki örneğimiz bizi İzmir'e götürüyor ve genç başarılı bir tekstil mühendisinin etkileyici kariyerini bizlere sunuyor. Niyazi Koçak, Hugo Boss Tekstil Sanayi İzmir'in İnsan Kaynakları (İK) yöneticisidir. İşe stajyer olarak başlamasının ardından tekstil mühendisliğinden mezun olmuş, tekerli sandalyeye mahkum olmasına rağmen üretim hattından ofis işlerine şirketin tüm alanlarında çalışmış ve kariyer basamaklarını birer birer tırmanmıştır. “Dışarıda birçok engelim vardı, ancak burada HUGO BOSS'ta erişilebilirlik konusunda bir sorun yok” diyor. Niyazi Bey’in sloganı: engellileri kabul et, topluluğun bir parçası olmalarına izin ver, potansiyellerini geliştirmeleri için bir alan oluştur, iş konusunda onlara güven, onlara zaman ver, kazanımlarını sürdür ve hepsini herkes için yap. Hareket kısıtlılığına rağmen, Niyazi Koçak kariyerinde stajyerlikten Kıdemli İK yöneticiliğine kadar ilerlemiştir.

HUGO BOSS Tekstil Sanayi İzmir, istihdam edilen çok sayıda engelli için İzmir İŞKUR tarafından 2017 yılında ödüllendirilmiştir. Şirket ayrıca, sivil toplum kuruluşlarıyla, yerel ve bölgesel yetkililerle işbirliği yaparak, engelli çalışanların erişimine uygun “engelsiz çalışma ortamı” tasarlayarak, engelli bireylerin istihdam edilebilirliğini teşvik etmektedir. Şu anda dünya çapında yaklaşık 15.000 şirket çalışanından 117'sinin özel ihtiyaçları mevcuttur. Niyazi Koçak, “burada kimsenin engelinin olup olmaması fark yaratmıyor, biz birlikte güzeliz” diyor.

DISEMEX Proje Ortakları:

Koordinatör: Uluslararası Yönetim ve Teknoloji Akademisi (INTAMT, Almanya)

Uluslararası Yönetim ve Teknoloji Akademisi (INTAMT) 2005 yılından bu yana uluslararası bilgi transferi ve deneyim alışverişi ile sürekli mesleki gelişim eğitimleri, yetişkin eğitimi programlarının geliştirilmesi ve uygulanması alanında faaliyet gösteren kar amacı gütmeyen bir dernektir.

Temel ürünü, eğitim, araştırma, teknoloji, kamu yönetimi ile modern iş ve süreç yönetiminin farklı alanlarındaki bilgi birikiminin ve deneyimin talep odaklı birleşimidir. Böylece organizasyonel ve teknik sektörler arası yeniliklere odaklanmaktadır.

Git - INTAMT

Bulgaristan Kalkınma Ajansı (Bulgaristan)

Bulgaristan Kalkınma Ajansı (BDA), Bulgaristan'ın Sofya şehrinde kurulmuş, kamu yararı için faaliyet gösteren kar amacı gütmeyen bir dernektir. Dernek, yenilikçi kalkınma ve eğitim ürünlerinin, materyallerinin ve metodolojilerinin detaylandırılması, yerelleştirilmesi ve aktarılması yoluyla bir Bilgi Toplumu bağlamında bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmanın yanı sıra demokratik ve bütünleşme süreçlerini desteklemeyi; iyi uygulamaların analizi, transferi ve dağıtımı; mesleki eğitim merkezlerinin kurulması ve teşvik edilmesi, MEÖ ağlarının kurulması ve yaygınlaştırılması; gençler ve yetişkinler için dijital beceriler ve dijital ayak izi çalışmalarını yürütmektedir.

Git - BDA

Centro Internazionale Per La Dell`educazione E Lo Sviluppo Associazione (CEIPES, İtalya)

CEIPES, 8'den fazla Avrupa ülkesinde şubesi bulunan, kâr amacı gütmeyen bir Avrupa kuruluşudur. CEIPES'in temel amacı, eğitim, öğretim, kültür, kültürlerarası etkilişim, dayanışma, insan hakları, aktif vatandaşlık, uluslararası işbirliği ve hizmetleri teşvik etmek yoluyla gençlerin ve yetişkinlerin Eğitim ve Gelişimini sağlamak, böylece barış, şiddet karşıtlığı, farklı gurupar arasında eşitlik, insan hakları, demokrasi ve aktif katılım, çevreye saygı, işbirliği, iletişim, dayanışma, sosyal içerme, saygı, hoşgörü ve kültürlerarasılık kavramlarını teşvik etmektir.

Git - CEIPES

36,6 Competence Centre - 36,6 CC (Poland)

36,6 Competence Centre (Lodz, POLONYA merkezli), uluslararası tecrübe alışverişi yoluyla yerel kalkınma için disiplinlerarası bir Uzmanlar Bölgesi kuran birçok alandan profesyonelleri bir araya getiren bir şemsiye kurumdur. Sloganları: 36,6’ insan vücudunun ideal sıcaklığıdır, sağlıklı olduğunuzu gösterir. 36,6 Yetkinlik Merkezi, her bireyin yaşam kalitesini dört aşamada (istihdam, eğitim, eğlence/bireysel alan, çevre/ çevre bilinci) arttırmaya çalışarak sağlıklı bir toplum ve iş hayatı için bir tür dengeye ulaşmasını hedefler.

Git - 36,6 CC (PL)

Asociatia Centrul Avrupa pentru Integrare Socioprofesionala (ACTA, Romanya)

Avrupa Sosyo-Profesyonel Entegrasyon Merkezi ACTA (Yetenekler Kariyer Eğitim Tutum), dinamik bir topluma uyum sağlamak ve etkili bir şekilde entegre olabilmek için gençlerin ve yetişkinlerin eğitim faaliyetlerini, mesleki ve sosyal becerilerini geliştirmeyi teşvik eder. Dezavantajlı insan grupları, özel eğitim ihtiyaçları, sosyal sorunları bulunan ve sosyal dışlanma riski yüksek olanlar için sosyal entegrasyonda eşit fırsatlar sağlamayı amaçlayan ACTA Merkezi, düzenlediği etkinlikler ile engelli çocuklar ve gençlere destek sunmaktadır. Okullar ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini topluluk düzeyinde genişletmede önemli bir role sahiptir.

Git - ACTA

Invalidsko podjetje d.o.o.'da OZARA storitveno (Slovenya)

OZARA d.o.o. hizmet sektöründe engellilere yönelik çalışan KOBİ statüsünde bir şirkettir. Misyonu, engelli kişilerin eğitimi, istihdamı, mesleki rehabilitasyonu ve sosyal içermesidir (engelli işsizler, hastalık, yaralanma veya fonksiyonel kısıtlamalar nedeniyle istihdam ve işgücü piyasasına entegrasyon fırsatları ile ilgili kısıtlamaları ve engelleri sebebyle istihdamı zor kişiler). Profesyonel ekipleri çeşitli uzman profillerinden oluşmaktadır (psikolog, sosyolog, çalışma terapisti, teknoloji uzmanı, rehberler, yöneticiler, finans yöneticileri, proje yöneticileri, kalifiye çalışanlar vb.).

Git - OZARA

İzmir Valiliği - AB ve Dış İlişkiler Bürosu (Türkiye)

İzmir Valiliği il düzeyinde merkezi hükümeti temsil etmektedir. İldeki en yüksek kamu otoritesidir ve 4 milyonluk nüfusu ile Türkiye'nin üçüncü büyük şehri olan İzmir'deki tüm kamusal faaliyetleri koordine eden geniş bir yapıya sahiptir. Eğitim, güvenlik, çevre, bayındırlık, kültür, sosyal hizmetler, sağlık, dezavantajlıların topluma entegrasyonu, AB ile ilgili faaliyetler sorumluluk alanlarının bazılarıdır.

İzmir Valiliği 256 personeli ve bağlı Büro ve Müdürlükleri ile Hizmet vermektedir. Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu bunlardan biridir. Büro, İzmir ilinde yürütülen projelerin yaygınlaştırılması, değerlendirilmesi ve uygulaması alanlarında aktif rol oynamaktadır. Ortaklık geliştirme konusunda geniş deneyime sahiptir ve yerel, ulusal ve AB düzeyinde büyüme, istihdam, eşitlik ve sosyal içerme için ekonomik büyüme alanında Avrupa politika gündeminin uygulanması alanlarında faaliyet göstermektedir.

Git - Izmir Valiliği

Engelsiz Toplum Oluşturma Derneği (ETOD, Türkiye)

27.10 2009 tarihinde kurulan Engelsiz Toplum Oluşturma Derneği (ETOD), çalışmalarını Ankara'da sürdürmektedir. Amacımız faaliyet gösterdiğimiz bölgede zihinsel ve fiziksel engelli çocuklara dikkat çekmek ve içinde yaşadığımız toplumda farkındalığı arttırmaktır. Temel vatandaşlık haklarından mahrum olan kişiler, özellikle anneler için; anne ve çocuk ilişkileri, anne ve baba, eş ilişkileri, anne ve okul ilişkileri, anne ve toplum ilişkileri, anne ve komşuluk ilişkileri, anne ve sivil haklar, engelli çocuğu olan anne ve toplum ilişkileri konularında farkındalığı arttırmayı hedeflemektedir. Katılımcılara seminerler hazırlamak ve devlet okullarında dernek yönetim kurulu ve dernek gönüllüleri ile danışmanlık konularında faaliyetler düzenlemektedir.

Git - ETOD

36,6 Competence Centre-36,6 CC (Birleşik Krallık)

2015 yılında kurulan 36.6 Competence Centre (İskoçya, Birleşik Krallık) başarılı Polonyalı şirket 36,6 Yetkinlik Merkezi'nin (Lodz, POLONYA) uzantısıdır. Bu yeni ve dinamik organizasyon, Avrupa faaliyetlerini artırmak ve İskoç İstihdam sektörü kuruluşlarına yönelik programlar geliştirmek amacıyla kurulmuştur.36,6 CC Polonya’ya benzer şekilde bir şemsiye şirket olarak hareket etmekte ve devam eden AB çalışmalarını geliştirmektedir. Bu bağımsız İskoç şirketi, Polonya'daki 36,6 CC'nin faaliyetlerini, modellemekte ve bu faaliyetleri İskoçya'da öne çıkan eğitim sunum metodolojileri ile birlikte yansıtmaktadır.

Git - 36,6 CC (UK)

Bizi sosyal medyada takip edin

Facebook Youtube
Aboneliğinizi düzenleyin    |    Tarayıcıda görüntileyin