Praca jest zasadniczą częścią własnego i zewnętrznego postrzegania siebie jako członka społeczeństwa. Dlatego też projekt DISEMEX koncentrował się na praktykach i projektach wzmocnienia podmiotowości z innowacyjnym podejściem, które promowały zatrudnienie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.

W trakcie trwania projektu 9 partnerów z 8 krajów przeanalizowało 22 różne przykłady najlepszych praktyk w zakresie zatrudnienia osób niepełnosprawnych w celu określenia możliwych rozwiązań w kwestii pełnej integracji zawodowej poszczególnych osób w oparciu o predyspozycje każdej z nich. W celu zaprezentowania tych przykładów stworzono 17 filmów wideo.

Wyniki projektu powinny pomóc administracji publicznej i organizacjom zaangażowanym w ułatwianie integracji społecznej osób niepełnosprawnych poprzez zatrudnienie w różnych krajach w odkryciu i zrozumieniu nowych możliwości, opartych na innowacjach technologicznych i społecznych. (Sprawozdanie z projektu DISEMEX)

INTAMT, ACTA, 36,6 Polska, 36,6 Szkocja, BDA, Administracja Izmir, CEIPES, OZARA d.o.o. i ETOD pragną podziękować za wsparcie i zainteresowanie naszym projektem.

Cieszymy się, że możemy podzielić się z Państwem inspirującymi wynikami projektu oraz kilkoma filmami wideo.

Polska

Miejsca pracy dla niepełnosprawnych oferowane przez osoby niepełnosprawne

Jest to historia sukcesu grupy osób niepełnosprawnych z Łomży, małego miasteczka w północno-wschodniej części Polski. Kilku przyjaciół postanowiło założyć własny biznes, tworząc Centrum Wirtualnej Rzeczywistości. Inspirujące studium przypadku dotyczące tworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy przy jednoczesnym świadczeniu nowoczesnych usług opartych na nowych technologiach (w tym sztucznej inteligencji) poszukiwanych i cenionych przez klientów

Dowiedz się więcej o spotkaniu w Łodzi

Bułgaria

“Maria´s world” życzy “Bon Appétit”

Fundacja "Świat Marii" powstała jako mała inicjatywa na rzecz dziennej opieki nad osobami niepełnosprawnymi umysłowo i obecnie opiekuje się 35 klientami. Niektórzy z nich stali się częścią nowego projektu, firmy cateringowej "Bon Appétit", która świadczy usługi cateringowe dla samego ośrodka, jak również dla klientów zewnętrznych. Niedawno fundacja zaczęła prowadzić praktyczne, nieformalne praktyki dla młodzieży niepełnosprawnej umysłowo, w sumie 15 osób. 10 z nich pracuje już na stanowiskach zewnętrznych: w piekarni, w hotelach, w firmach sprzątających, wykonujących pomocnicze prace biurowe.

"Te praktyki zawodowe mogą być pierwszymi praktycznymi przykładami integracji osób z niepełnosprawnością umysłową i intelektualną na rynku pracy, choć nadal są one w dużym stopniu finansowane przez państwo" (Konsorcjum o wizycie).

Dowiedz się więcej o spotkaniu w Sofii

W ramach działań projektowych przeprowadzono ankietę na temat wybranych najlepszych praktyk. Ogółem w internetowym badaniu pracodawców DISEMEX-u wzięło udział 30 firm, z czego połowa z nich to podmioty prywatne, 33% - organizacje pożytku publicznego, 20% - organizacje pozarządowe, 16,7% - instytucje publiczne, a 6,67% to osoby prowadzące działalność gospodarczą.

- 66% firm odpowiedziało, że niepełnosprawność nie wpływa na wydajność pracy pracownika.

- 70% pracowników zostało zatrudnionych zgodnie ze standardową procedurą zatrudnienia, a nie w ramach projektu integracyjnego. 

Świadczy to o pozytywnej tendencji do rozszerzania praktyk integracji społecznej na rynku pracy. (Wyniki Badania Pracodawców DISEMEX)