Çalışma, toplumun bir üyesi olarak benlik ve dış algının temel bir parçasıdır. Bu nedenle DISEMEX Projesi, engelli insanların istihdamını teşvik eden yenilikçi yaklaşımları, uygulamaları destekleyen proje ve girişimlere odaklanmıştır.

Proje süresince, 8 ülkeden 9 ortak kurum, engelli istihdamı konusunda potansiyel çözümler üretebilmek için engelli bireylerin yeterliliklerine uygun ve kendi kendilerine yetebildikleri 22 engelli istihdamı örneği üzerinde çalışmıştır. Bu örnekleri sunmak için 17 video hazırlanmıştır.

Proje sonuçları, teknolojik ve sosyal yeniliklere dayanan yeni fırsatları keşfetmek ve anlamak için farklı ülkelerde istihdam yoluyla engelli insanların sosyal içermesini kolaylaştırma alanında faaliyet gösteren kamu kuruluşlarına ve diğer kuruluşlara yardımcı olmalıdır. (DISEMEX Proje raporu)