Delo je temeljni element percepcije nas samih tako notranje kot s strani naše okolice in naše vloge v družbi, v kateri živimo. Glede na omenjeno, se  je projekt DISEMEX skušal osredotočiti na prakse in projekte krepitve moči z inovativnimi pristopi, ki spodbujajo zaposlovanje invalidov na primarnem trgu dela.

V okviru projekta je 9 partnerjev iz osmih držav proučilo 22 različnih primerov dobre prakse za zaposlovanje invalidnih oseb, da bi lahko opredelili možne rešitve njihove polne vključenosti na trg dela, ki temeljijo na zmogljivostih in odločnosti delovanja vsakega posameznika. Ustvarjenih je bilo 17 videov za predstavitev teh primerov.

Rezultati projekta so lahko v pomoč organizacijam javnega sektorja in organizacijam, ki delujejo na področju socialne vključenosti invalidov na področju zaposlovanja v različnih državah, da odkrijejo in razumejo nove priložnosti, ki temeljijo na tehnoloških in družbenih inovacijah. (DISEMEX poročilo o projektu)

Organizacije INTAMT, ACTA, 36,6 Poljska, 36,6 Škotska, BDA, guvernerstvo Izmir, CEIPES, OZARA d.o.o. in ETOD bi se vam radi zahvalil za vašo podporo in zanimanje za naš projekt.

Veseli smo, da lahko z Vami delimo navdihujoče rezultate projekta in nekatere video posnetke.

Poljska

Delovna mesta za invalide

To je zgodba o uspehu skupine invalidov iz Łomża, mesteca v severovzhodnem delu Poljske. Nekaj prijateljev se je odločilo za ustanovitev lastnega podjetja z ustanovitvijo centra za Izkušnjo Virtualne Resničnosti. Navdihujoča študija primera o tem, kako ustvariti delovna mesta za invalide na primarnem trg dela, hkrati pa zagotoviti najnovejše storitve, ki temeljijo na novih tehnologijah (umetna inteligenca), ki jih zahtevajo in cenijo stranke.

Več o projektnem srečanju in obisku na Poljskem si lahko preberete tukaj

Bolgarija

"Marias´ world" vam želi "Bon Appetit"

Fundacija "Marias´ world" ("Marijin svet") se je začela kot majhna pobuda za dnevno varstvo oseb z motnjami v duševnem razvoju in trenutno skrbi za 35 strank. Nekatere izmed njih so postale del novega projekta, gostinskega podjetja "Bon Appetit" (“Dober tek”), ki zagotavlja gostinske storitve tako zase kot tudi za zunanje stranke. Nedavno je fundacija začela izvajati praktična neformalna pripravništva za mlade z duševnimi motnjami s skupno 15 osebami. 10 jih že dela na zunanjih položajih: v pekarni, hotelih, s čistilnimi podjetji za opravljanje pomožnih pisarniških del.

"Te zaposlitve so lahko prvi praktični primeri vključevanja oseb z motnjami v duševnem razvoju na trg dela, čeprav je le-to še vedno močno subvencionirano z državnimi sredstvi" (Konzorcij o obisku)

Več o projektnem srečanju in obisku v mestu Sofia najdete tukaj